Quý khách cần liên hệ với các đơn vị Cục Du lịch Quốc gia theo địa chỉ sau:

CÁC VỤ CHỨC NĂNG THUỘC TỔNG CỤC DU LỊCH
Địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
1. Vụ Lữ hành (024-3942 3760 máy lẻ: 162)
2. Vụ Khách sạn (024-3942 3760 máy lẻ: 133)
3. Vụ Thị trường du lịch (024-3942 3760 máy lẻ: 176)
4. Vụ Kế hoạch, Tài chính (024-3942 3760 máy lẻ: 151)
5. Vụ Hợp tác quốc tế (024-3942 3760 máy lẻ: 123)
6. Vụ Tổ chức cán bộ (024-3942 3760 máy lẻ: 141)
7. Văn phòng (024-3942 3760 máy lẻ: 103)
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
1. Trung tâm Thông tin du lịch
Địa chỉ: Khu làm việc và nhà ở chuyên gia của Bộ VHTTDL, số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ giao dịch: Số 33, ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3943 7072 - Fax: (84-24) 3826 3956
2. Viện Nghiên cứu phát triển du lịch
Địa chỉ: 58 Kim Mã, Ba Đình - Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3734 3131 Fax: (84-24) 3848 9377
3. Tạp chí du lịch
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà TID Centre, số 4 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3825 7703 - Fax: (84-24) 3826 2071
4. Báo du lịch
Địa chỉ: Tầng 2,Tòa nhà TID Centre, số 4 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3939 3942 - 3939 3943 - Fax: (84-24) 3939 3940

 

 
website dịch vụ du lịch